FAQ najemcy

 • 1. Prezentacje nieruchomości
  • Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 511 485 835 bądź adresem mailowym homes@loftaffair.net w celu umówienia wizyty.

 • 2. Kaucja
  • Wymagana wysokość kaucji to równowartość jednego miesiąca czynszu najmu, wraz z wysokością opłat. Kaucja służy do zabezpieczenia ewentualnych zniszczeń w przedmiocie najmu.

 • 3. Płatność czynszu
  • Płatność za czynsz wraz z należnym czynszem administracyjnym oraz mediami odbywa się miesięcznie, z góry do 5-go dnia danego miesiąca na podane w umowie konto bankowe. WYJĄTEK Czynsz za pierwszy miesiąc najmu musi zostać opłacony najpóźniej w dniu wydania kluczy do apartamentu.

 • 4. Wymagane dokumenty
  • - Dowód osobisty

 • 5. Ubezpieczenie
  • Wszystkie nieruchomości są ubezpieczone bezpośrednio przez Loft Affair od wszelkiego typu zdarzeń

 • 6. Płatność za media
  • Najemca jest zobowiązany do regulowania płatności za czynsz administracyjny oraz media (energia elektryczna, gaz, internet) razem z czynszem, co miesiąc na konto bankowego wynajmującego.

 • 7. Usterki techniczne
  • W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych związanych z użytkowaniem nieruchomości (np. brak internetu, niedziałające sprzęty, zalanie itp.) prosimy o niezwłoczny kontakt z Loft Affair Homes pod numerem telefonu +48 511 485 835

 • 8. Przedłużenie umowy
  • Jeżeli jesteś zainteresowany przedłużeniem umowy najmu, skontaktuj się z Twoim opiekunem, który przygotuje odpowiednią dla Ciebie ofertę